BORSA DE TREBALL

CONVOCATÒRIA 2n EXERCICI BORSA ADMINISTRATIUS, clic ací

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A CONSTITUIR UNA BORSA D'ADMINISTRATIUS, clic ací

PLANTILLA RESPUESTES CORRECTES DEL 1º EXERCICI DE LA BORSA D'ADMINISTRATIUS.

Per a descarregar PDF plantilla, clic ací

DATA D'EXAMEN I LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PER AL PROCÉS SELECTIU D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS, DE L'O.A.M "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA".

Per a descarregar PDF documento, clic ací

 

ANUNCI SOBRE MODIFICACIÓ DE LA BASE SEGONA, APARTAT QUINT DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA  BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PROTECCIÓ CIVIL I HIGIENE AMBIENTAL, DE L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF document, clic ací

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PROTECCIÓ CIVIL I HIGIENE AMBIENTAL, DE L'O.A.M PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA

Per a descarregar PDF Bases, clic ací

 

 

ANUNCI TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES, BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS, DE L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA,CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF document, clic ací

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS DE L’OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF Bases, clic ací

 

 

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT FLAUTA

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT TROMBÓ

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT PERCUSIÓN

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT TROMPETA

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT FAGOT

Per a descarregar PDF document, clic ací