ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS D'AMBULÀNCIA PREVENTIVA I COBERTURA MÈDICA URGENT.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE GRAVACIÓ EN VÍDEO .

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE FOTOGRAFIA.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE TÈCNIC/A  DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE MANTENIMENT D'ASCENSORS I PLATAFORMA ELEVADORA.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE MANTENIMENT DE LA FOSSA SÈPTICA.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE TRACTAMENT CONTRA LA LEGIONEL.LA.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE MANTENIMENT DE LES INSTALACIONS ELÈCTRIQUES.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE MENSAJERIA.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVICIS DE TRACTAMENT DE FITXERS INFORMÀTICS.

Descarregar PDF, ací

ANUNCI DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC.

Descarregar PDF, ací