GENER

Tria la data

Dates disponibles
RECINTE: SALA RODRIGO
Passeig de l´Albereda núm. 30
46023 València (VALENCIA)
Tel. 902 010 284
Ver mapa

Tria la sessió 16/11/2017

21:00

Tria les teues entrades (16/11/2017 - 21:00)

 PATI DE BUTAQUES--PATIO DE BUTACASDISPONIBLENUMERADA10 €
ESCENARI ESCENARIO BUTACA ESQUERRA BUTACA IZQUIERDA BUTACA CENTRAL BUTACA DRETA BUTACA DERECHA BUTACA CENTRAL STAGE CENTRAL STALL RIGHT STALL LEFT STALL 12 14 13 7 8 9 10 11 3 4 5 1 2 6 12 14 13 7 8 9 10 11 3 4 5 1 2 6