Road to Broadway

Tria la data

Dates disponibles
RECINTE: SALA RODRIGO
Passeig de l´Albereda núm. 30
46023 València (VALENCIA)
Tel. 902 010 284
Ver mapa

Tria la sessió 28/01/2018

11:30

Tria les teues entrades (28/01/2018 - 11:30)

 PATI DE BUTAQUES--PATIO DE BUTACASDISPONIBLENUMERADA6 €
ESCENARI ESCENARIO BUTACA ESQUERRA BUTACA IZQUIERDA BUTACA CENTRAL BUTACA DRETA BUTACA DERECHA BUTACA CENTRAL STAGE CENTRAL STALL RIGHT STALL LEFT STALL 12 14 13 7 8 9 10 11 3 4 5 1 2 6 12 14 13 7 8 9 10 11 3 4 5 1 2 6