ZENET

Tria la data

Dates disponibles
RECINTE: SALA ITURBI om
Passeig de l´Albereda núm. 30
46023 València (VALENCIA)
Tel. 902 010 284
Ver mapa

Tria la sessió 17/06/2017

21:00

Tria les teues entrades (17/06/2017 - 21:00)

 BUTACA ESQUERRA / IZQUIERDADISPONIBLENUMERADA22 €
 BUTACA CENTRALDISPONIBLENUMERADA22 €
 BUTACA DRETA / DERECHADISPONIBLENUMERADA22 €
 VIS. I SO REDU. - 2ª TRIBUNA IMPARELLA /IMPARNO DISPONIBLENUMERADA16 €
 VIS. I SO REDU. - 2ª TRIBUNA PARELLA/ PARNO DISPONIBLENUMERADA16 €
 1ª TRIBUNA IMPARELLA / IMPARDISPONIBLENUMERADA16 €
 1ª TRIBUNA PARELLA / PARDISPONIBLENUMERADA16 €
 AMFITEATRE CENTRAL / ANFITEATRO CENTRALDISPONIBLENUMERADA22 €
 AMFITEATRE CENTRAL / ANFITEATRO CENTRALDISPONIBLENUMERADA22 €
 AMFITEATRE LATERAL / ANFITEATRO LATERALDISPONIBLENUMERADA22 €
 AMFITEATRE LATERAL / AMFITEATRO LATERALDISPONIBLENUMERADA22 €
 MOVILITAT REDUïDA / MOVILIDAD REDUCIDANO DISPONIBLENUMERADA22 €
2 TRIBUNA PARELLA 2 TRIBUNA PAR 1 TRIBUNA PARELLA 1 TRIBUNA PAR 1 TRIBUNA IMPARELLA 1 TRIBUNA IMPAR ESCENARI ESCENARIO BUTACA ESQUERRA BUTACA IZQUIERDA BUTACA CENTRAL BUTACA DRETA BUTACA DERECHA BUTACA CENTRAL VISIVILITAT I SO REDUIT VISIBILIDAD Y SONIDO REUCIDO VISIVILITAT I SO REDUIT VISIBILIDAD Y SONIDO REUCIDO STAGE CENTRAL STALL RIGHT STALL LEFT STALL 2 SIDE BALCONY EVEN 2 TRIBUNA IMPARELLA 2 TRIBUNA IMPAR 2 SIDE BALCONY ODD 1 SIDE BALCONY ODD 1 SIDE BALCONY EVEN AMFITEATRE ESQUERRA ANFITEATRO IZQUIERDA AMFITEATRE LATERAL ANFITEATRO LATERAL AMFITEATRE DRETA ANFITEATRO DERECHA AMFITEATRE LATERAL ANFITEATRO LATERAL LATERAL CENTRAL BALCONY CENTRAL BALCONY LEFT CENTRAL BALCONY RIGHT LATERAL CENTRAL BALCONY 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 12 14 15 16 17 18 13 7 8 9 10 11 3 4 5 1 2 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 14 18 12 13 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 4 7 9 5 6 7 8 9 10 11 3 5 6 8 10 11 1 2